Training voor pampamesayoq

In het begin van de training leren de paqo’s de studenten de spirituele woordenschat van de Andes in hun eigen taal, het Quechua, met de intentie om de kracht van deze spirituele woorden te leren voelen. Hierdoor komen studenten in direct contact met de spirituele afstammingslijn van de paqo’s, als ook met de bron van energie en vibratie die de paqo’s bij hun werk als heler gebruiken. Zo leren de paqo’s studenten onder andere het woord ‘munay’, waarvan de letterlijke betekenis ‘liefde’ is. In het kader van hun spirituele kosmologie en hun werk als heler, omvat én overstijgt dit woord de situatie van het alledaagse leven. Voor de paqo’s is munay een meer gelaagd en levend concept, een vibratie en energie die door de paqo’s in specifieke situaties met bedrevenheid voor heling wordt gebruikt.

De paqo’s delen in de training hun manier van werken aan zichzelf in de tijd dat zij zelf leerling waren. Daarnaast laten zij zien hoe zij zichzelf zowel innerlijk als uiterlijk reinigen, bijvoorbeeld door het doorsnijden van energetische koorden. Ook leren de paqo’s de studenten hoe zij zichzelf kunnen voorbereiden om het pad tot pampamesayoq op te gaan, hoe zij contact kunnen maken met Pachamama – Moeder Aarde of de Moeder – en het contact met haar kunnen verdiepen. De paqo’s laten de studenten zien hoe Pachamama haar schoot opent om hen te begeleiden en te helpen bij het voorbereiden op het leven en het werk als paqo.

Studenten ontvangen tijdens de training van de paqo’s onder andere een initiatie – Karpay – waardoor het innerlijk oog zal ontwaken en studenten de energie en informatie kunnen zien die komt uit de onzichtbare wereld van de geesten. Deze Karpay verbindt de studenten tevens met de afstammingslijn van de paqo’s en zal hen ondersteunen op het pad.

De paqo’s leren de studenten tijdens de training hoe ze contact kunnen maken met de sterren en met het Sterrenvolk kunnen communiceren. De paqo’s zijn afkomstig van de sterren en beschouwen zichzelf als sterrenvolk. Ze zijn met de sterren verbonden en wisselen energie en informatie met hen uit. Zij ontvangen niet alleen energie en informatie van de sterren, maar brengen dit op hun beurt ook aan hen over. In de training delen de paqo’s hoe we deel kunnen uitmaken van het Sterrenvolk, met de sterren kunnen communiceren en hoe we ons op deze uitwisseling van energie en informatie aan kunnen sluiten. Het Quechua woord voor ster is Chaska of Qoyllor.

Ook leren de paqo’s de studenten hoe zij een pampamesayoq, een Hoeder van de Aarde kunnen zijn. De paqo’s voeren ceremonieën uit die speciaal bedoeld zijn voor heling en voeding van Pachamama. Door dit werk leren de studenten hoe zij in contact kunnen zijn met de lagen in de aarde, de lagen in zichzelf en met de lagen in de bovenwereld.

De paqo’s vertellen over hun persoonlijk leven als paqo, werkend met hun heilige en rituele voorwerpen.

Als je het pad van pampamesayoq loopt ben je in contact met jezelf, met het licht en de puurheid in jezelf. Je kunt je direct verbinden met de afstammingslijn van de paqo’s, wat je helpt om in contact te zijn met Pachamama. De schoot van Pachamama zal zich op diepgaande wijze voor je openen.

Ook mag je na afronding van de training als pampamesayoq de drie grote inwijdingen doorgeven, de Hatun Karpay.