Inca-sjamanisme

De Q’ero indianen zijn directe afstammelingen van de Inca’s, ook wel de kinderen van de zon genoemd. Zij leven in Peru in de centrale Andes, op 4000-5000 meter hoogte, een paar dagreizen van de stad Cusco vandaan, het oude centrum van het Inca rijk.

De Q’ero indianen hebben eeuwenlang afgesloten van de buitenwereld geleefd en hebben zich onder het Spaanse bewind onvindbaar kunnen maken. Het Q’ero of Inca sjamanisme is daardoor in de zuivere, oorspronkelijke vorm bewaard gebleven. Tot de Q’ero sjamanen behoren zowel mannen als vrouwen. De Q’ero kennen meerdere soorten sjamanen, waaronder de pampamesayoq – sjamaan van Moeder Aarde en de altomesayoq – sjamaan van de spirits, de bergen. Zij noemen zichzelf paqo’s, priester genezers.

Het Inca sjamanisme is een natuurgeneeswijze. Voor de Q’ero indianen bestaat alles uit levende energie. Voor hen zijn er twee Goddelijke bronnen: de Kawsay Pacha, aangestuurd door de kosmos en Pachamama, Moeder Aarde.

Q’ero paqo’s zijn meesters in het beoefenen van energetische geneeskunst. Volgens hun traditie is alles met elkaar verbonden. Zij gaan ervan uit dat ziektes en bijvoorbeeld trauma’s, zich vastzetten in het energieveld om ons lichaam heen. Door dit energieveld te zuiveren kan herstel optreden en kan ziekte, voordat die zich in het lichaam manifesteert, geheeld worden. Uitgangspunt is dat wanneer er sprake is van ziekte of gebrek, het evenwicht in iemand zelf en in relatie tot anderen en de wereld om ons heen, verstoord is. Herstel van dit evenwicht kan resulteren in de genezing van allerlei kwalen.

De Q’ero sjamanen zijn op basis van een profetie, westerse mensen gaan inwijden in hun kennis en wijsheid. Deze profetie heeft betrekking op het jaar 2012 en op de komst van een nieuwe tijd die zij Taripay Pacha noemen, wat ‘de eeuw waarin wij onszelf weer ontmoeten’ betekent. Op het moment dat bij hen de ijskappen gingen smelten, zijn de Q’ero sjamanen uit de bergen tevoorschijn gekomen. Het smelten van de ijskappen was voor hen een teken om hun kennis en wijsheid uit te dragen. De profetie van de Andes belooft een gouden eeuw waarin wij als mensen ongekende bewustzijnsniveaus kunnen bereiken.

Tegenwoordig reizen Q’ero paqo’s meerdere keren per jaar naar Europa en Noord-Amerika om hun wijsheid en kennis over te dragen, om mensen te helen, inwijdingen te geven en mensen opnieuw met Moeder Aarde en met de vrouwelijke energie te verbinden, want dat is wat westerse mensen in dit stadium van menselijke evolutie volgens hen het meest nodig hebben.