SERENA ANCHANCHU- CENTRE FOR INCA SHAMANISM

Hernan, Mariano, Claudio, Agustina, Santiage

Welkom op de website van Serena, Centrum voor Inca Sjamanisme. Het centrum is opgericht door een aantal Q’ero sjamanen, ook wel paqo’s – priester genezers – genoemd. Zij nodigen je uit bij hen in de leer te komen. Gedurende een training van 2,5 jaar word je als leerling van hen, onderwezen en ingewijd op het pad van sjamaan van Moeder Aarde. Je gaat het levenspad op van de pampamesayoq.
De paqo’s dragen hun wijsheid over volgens een eeuwenlange, mondeling overgeleverde traditie. De wijsheid en kennis is authentiek, dus zonder westerse interpretaties of aanpassingen. De paqo’s leiden in hun eigen land en gemeenschap al eeuwen leerlingen op, maar sinds meerdere decennia ook studenten van westerse komaf. Nieuw is dat de paqo’s nu ook in andere landen mensen tot pampamesayoq opleiden.

Als pampamesayoq loop je je levenspad in dienst van Moeder Aarde en leer je in verbinding te zijn met je ware zelf en al wat leeft om je heen.

SERENA, GODIN VAN DE ZEE

logo

De naam van het centrum staat symbool voor de band die de paqo’s hebben met het water. Volgens hen is het pad van de paqo, een pad van het water. Daarnaast staat de naam Serena voor de verbinding tussen de hoge, heilige bergen van de Andes in Peru – het woongebied van de sjamanen – en het waterland Nederland. Ter voorbereiding van de training hebben de paqo’s in Peru dan ook ceremonieën en rituelen uitgevoerd om het pad van de bergen naar het water vrij te maken, zodat zij hun traditionele kennis en wijsheid in Nederland en omgeving kunnen overdragen.

met onze eeuwige (brandende) liefde…

Winay munaykuyniykuwan

De paqo’s van Serena Anchanchu

Don Sebastian
Dona Augustina
Don Lorenzo
DON CLAUDIO QUISPE SAMATA

Laatste Nieuws